Werkwijze

 

De werkwijze binnen de Praktijk voor Bijbelse hulpverlening is als volgt: Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek/intake plaats. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal vertellen. Door het stellen van vragen probeer ik de nodige informatie te verzamelen om aan het eind van het gesprek aan te kunnen geven wat (ongeveer) mijn plan van aanpak in uw situatie zal zijn. Aan het eind of na dit gesprek kunt u beslissen of u bij mij een begeleidingstraject wilt starten. Voor het eerste gesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Als u besluit om een begeleiding te willen starten, dan volgt er een tweede gesprek waarin de intakefase wordt voortgezet en uiteindelijk de opzet van het begeleidingsplan wordt besproken. In het begeleidingsplan komen de hulpvraag, probleemanalyse, relevante Bijbelse principes en de lange- en korte termijndoelstellingen te staan. Het begeleidingsplan heeft tot doel om richting te geven aan de begeleiding en zicht te hebben op het probleem, de oplossing en op welke manieren daaraan gewerkt kan worden. De begeleiding zelf gaat pas van start nadat de hulpvrager en de hulpverlener het eens zijn over de inhoud van het begeleidingsplan.
Het begeleidingsplan is geldig voor 5 gesprekken vanaf de datum van ondertekening. Na 5 gesprekken vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt, indien nodig, het begeleidingsplan verlengd of vernieuwd met 5 gesprekken.

Tijdens elk gesprek bedenken we samen passende opdrachten die in de tussenliggende tijd uitgevoerd kunnen worden. Deze opdrachten hebben tot doel dat u zelf actief met uw situatie aan de slag kunt, om zo uw doelstellingen te bereiken. De opdrachten zijn afgestemd op wat u aankunt en wat uw mogelijkheden zijn.

De gesprekken vinden eens in de 14 dagen plaats en duren een uur. De kosten zijn 50 euro per gesprek.
Gesprekken dienen contant betaald te worden, voorafgaand aan het gesprek.
Hulp bij Praktijk voor Bijbelse hulpverlening wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Dit heeft als voordeel dat ziektekostenverzekeraars geen informatie zien over uw persoonlijke situatie en behandeling en dat zij geen eisen kunnen stellen aan de duur, inhoud en het verloop ervan.
Echter, geld mag geen barrière vormen voor het ontvangen van hulp. Indien u niet in staat bent de gesprekskosten te betalen, gaan wij hierover in gesprek en zoeken we naar mogelijkheden.

Begeleidingsovereenkomst ambulante begeleiding download