Aandacht voor geest,
ziel en lichaam

“Wij teren op het Woord, het brood van God gegeven
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort, geef uit met gulle hand:
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.”

Tekst: Jaap Zijlstra Muziek: James MacMillan Bron: LvdK © ISK

Praktijk voor Bijbelse hulpverlening biedt psychosociale ambulante hulpverlening vanuit een Bijbels hulpverleningsmodel. Bij het vaststellen van het probleem, de analyse en het zoeken naar de oplossing wordt gekeken wat de Bijbel erover te zeggen heeft.


De inhoud van de Bijbel heeft zeggenschap over alle terreinen van ons leven. Het geeft de richtlijnen voor het welzijn van onze geest, ziel en lichaam. In de begeleiding wordt aandacht geschonken aan de mens als geheel, bestaand uit geest, ziel en lichaam.
Mijn wens voor iedere christen is daarom wat Johannes schrijft (3 Joh. 1:2):

“Geliefde broeder/zuster, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.”

Hulpverlener en christenpsycholoog

Ik ben Marjolein Voogt (1984). In Leiden heb ik mijn Master behaald in de Klinische Psychologie. Aan het eind van mijn studie heb ik stage gelopen bij De Hoop ggz in Dordrecht. Daar ben ik in contact gekomen met het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC). In 2008-2009 heb ik het eerste cursusjaar ‘Inleiding in de Pastorale Counseling’ gevolgd. De visie van het CPC op de Bijbel, mensbeeld en hulpverlening sprak mij destijds zo aan dat ik vaststelde: ‘vanuit deze visie wil ik mijn beroep uitoefenen’.

LEES VERDER >

Hulpverleningsmodel

Pastorale counseling biedt hulp aan mensen die deze vorm van hulp expliciet zoeken en geloof uitdrukkelijk willen integreren in het oplossen van hun persoonlijke en relationele problemen.

Werkwijze

Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek/intake plaats. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal vertellen. Door het stellen van vragen probeer ik de nodige informatie te verzamelen om aan het eind van het gesprek aan te kunnen geven wat mijn plan van aanpak zal zijn. 

Workshops en seminars

Het is mogelijk om mij te vragen voor het geven van een workshop of seminar over een pastoraal thema.
Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op.

Bijbelse hulpverlening

Praktijk voor Bijbelse hulpverlening werkt vanuit het CPC-hulpverleningsmodel, zoals beschreven in Helpen met de Bijbel (Jef de Vriese, Centrum voor Pastorale Counseling, 2007).

Praktijk voor Bijbelse hulpverlening is, net als het CPC, niet verbonden aan een kerkelijke denominatie. Zij staat open om hulp te bieden aan alle kerkelijke stromingen.