Werkwijze

De werkwijze binnen de Praktijk voor Bijbelse hulpverlening is als volgt:
Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek/intake plaats. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal vertellen. Door het stellen van vragen probeer ik de nodige informatie te verzamelen om aan het eind van het gesprek tot een voorlopige probleemanalyse te komen en aan te kunnen geven of ik u kan helpen.

Als u besluit om een begeleiding te willen starten, dan volgt er een tweede gesprek waarin de probleemanalyse verder wordt uitgewerkt en de opzet van het begeleidingsplan wordt besproken.
In het begeleidingsplan komen de hulpvraag, probleemanalyse, relevante Bijbelse principes en de lange- en korte termijndoelstellingen te staan. Het begeleidingsplan heeft tot doel om richting te geven aan de begeleiding en zicht te hebben op het probleem, de oplossing en op welke manieren daaraan gewerkt wordt.
Het begeleidingsplan is voor een duur van 5 gesprekken vanaf de datum van ondertekening. Na 5 gesprekken vindt er een tussentijdse evaluatie plaats en kijken we of de begeleiding beëindigd kan worden of dat we nog verder gaan met de gesprekken en mogelijke nieuwe doelstellingen formuleren.

Tijdens elk gesprek bedenken we samen passende opdrachten die in de tussenliggende tijd uitgevoerd kunnen worden. Deze opdrachten hebben tot doel dat u zelf actief met uw situatie aan de slag kunt, om zo uw doelstellingen te bereiken. De opdrachten zijn afgestemd op wat u aankunt en wat uw mogelijkheden zijn.

De gesprekken vinden eens in de 14 dagen plaats en duren 60-75 minuten.

Gesprekken zijn ook mogelijk via beeldbellen, wanneer dit past bij de begeleiding van de hulpvraag.

Begeleidingsovereenkomst ambulante begeleiding download