Aandacht voor geest,
ziel en lichaam

“Wij teren op het Woord, het brood van God gegeven
dat mededeelzaam is en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort, geef uit met gulle hand:
dit manna voor elk hart, dit voedsel voor elk land.”

Tekst: Jaap Zijlstra Muziek: James MacMillan Bron: LvdK © ISK

Praktijk voor Bijbelse hulpverlening biedt professionele psychosociale hulpverlening voor mensen die vastlopen in hun leven of in hun relaties.

Bij de analyse van uw problematiek en het zoeken naar oplossingen kijken we wat de Bijbel erover te zeggen heeft. Dat wil niet zeggen dat er een Bijbelvers op elk probleem wordt geplakt, maar dat we samen gaan ontdekken welke Bijbelse principes relevant zijn en welke handvatten de Bijbel aanreikt om tot concrete oplossingen te komen.
De inhoud van de Bijbel heeft zeggenschap over alle terreinen van ons leven. Het geeft de richtlijnen voor het welzijn van onze geest, ziel en lichaam.
Mijn wens voor iedere christen is daarom wat Johannes schrijft (3 Joh. 1:2):

“Geliefde broeder/zuster, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.”

Hulpverlener en christen­psycholoog

Ik ben Marjolein Voogt (1984). In Leiden heb ik mijn Master behaald in de Klinische Psychologie. Aan het eind van mijn studie heb ik stage gelopen bij De Hoop ggz in Dordrecht. Daar ben ik in contact gekomen met het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC). In 2008-2009 heb ik het eerste cursusjaar ‘Inleiding in de Pastorale Counseling’ gevolgd. De visie van het CPC op de Bijbel, mensbeeld en hulpverlening sprak mij destijds zo aan dat ik vaststelde: ‘vanuit deze visie wil ik mijn beroep uitoefenen’.

LEES VERDER >

Werkwijze

Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek/intake plaats. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal vertellen. Door het stellen van vragen probeer ik de nodige informatie te verzamelen om aan het eind van het gesprek aan te kunnen geven wat mijn plan van aanpak zal zijn. 

Workshops en seminars

Het is mogelijk om mij te vragen voor het geven van een workshop of seminar over een pastoraal thema. De kosten hiervoor zijn 100 euro per dagdeel + kilometerkosten (0,19/km).

 

Wat kost het?

Intakegesprek: gratis

Vervolgintake: €90,-

Begeleidingsgesprek: €60,-

Alle bedragen zijn inclusief voorbereiding en afwerking.

Echter, geld mag geen barrière vormen voor het ontvangen van hulp. Indien u niet in staat bent de gesprekskosten te betalen, gaan wij hierover in gesprek en zoeken we naar mogelijkheden.