Hulpverleningsmodel

Hulpverleningsmodel

 

+ Praktijk voor Bijbelse hulpverlening werkt vanuit het CPC-hulpverleningsmodel, zoals beschreven in Helpen met de Bijbel (Jef de Vriese,

Centrum voor Pastorale Counseling, 2007).

+ Als christenpsycholoog bied ik hulp aan mensen die deze vorm van hulp expliciet zoeken en geloof uitdrukkelijk willen integreren in het oplossen van hun persoonlijke en relationele problemen.

+ Pastorale counseling staat voor de eenheid van het geloofsleven en het psychisch leven. Geloof kan niet zonder psychisch functioneren; en hoe mensen leven in relatie tot zichzelf, anderen en de wereld kan niet bekeken worden los van zingevend geloof.

+ Het doel van het begeleidingstraject is mensen te herstellen tot bruikbaarheid voor het koninkrijk van God.

+ Het algemene hoofddoel is het leven van een individu of van een groep mensen (een echtpaar, gezin, gemeente, etc.) te veranderen naar het beeld van Christus en tot eer van God.
De doelstelling heeft drie niveaus:
– de eer van God,
– de zichtbare concrete uitwerking hiervan in iemands leven,
– de innerlijke rust die dit met zich meebrengt.

Deze niveaus kunnen wel onderscheiden worden, maar in de praktijk van de pastorale counseling zijn zij intens met elkaar verweven.

+ Om dit doel te bereiken maakt ik gebruik van tussentijdse opdrachten. Kenmerkend voor de opdrachten is dat ze mikken op een Bijbels doel, concreet en praktisch zijn, en persoonlijk afgestemd op de hulpvrager.
Inzicht op zich brengt geen verandering tot stand. Praten en inzicht brengen alleen herstel wanneer ze leiden tot concrete veranderingen in denken en gedrag.

“Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt (Joh. 13:17).”

+ Praktijk voor Bijbelse hulpverlening is, net als het CPC, niet verbonden aan een kerkelijke denominatie. Zij staat open om hulp te bieden aan alle kerkelijke stromingen.